Serveis de les entitats

Tipus de servei

 • Assessoria legal (0)
 • Assessoria socio-laboral (0)
 • Assessoria tècnica (0)
 • Atenció a la dona (0)
 • Atenció discapacitats (0)
 • Atenció gent gran (0)
 • Atenció grups marginats (0)
 • Atenció infància-joventut (0)
 • Biblioteca (0)
 • Escoles taller (0)
 • Esplai infantil i juvenil (0)
 • Formació artística (0)
 • Formació esportiva (0)
 • Imatge comodí (0)
 • Lloguer d'espais (0)
 • Lloguer equips i mobles (0)
 • Lloguer instal.esportives (0)
 • Promoció cultural (1)
 • Sense classificar (0)